Hoe sta ik ervoor?

Ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid kunnen ernstig ziek worden van een luchtweginfectie. Elk jaar komen er tijdens het griepseizoen mensen in het ziekenhuis terecht. Per jaar overlijden er 4.700 mensen aan influenza en ook aan de gevolgen van corona en RS overlijden mensen.

Er zijn twee groepen mensen die groter risico lopen op ernstig ziekte van een luchtweginfectie volgens het RIVM:

 1. Mensen met een hoge leeftijd of onderliggende aandoening. Vooral als ze niet gevaccineerd zijn.
 2. Mensen met ernstige afweerstoornissen bij wie de vaccinatie onvoldoende werkzaam kan zijn.

Onder groep 1 vallen
de volgende patiënten:

 

– Mensen ouder dan 60 jaar

– Volwassenen met onderliggende ziekten:

 • Chronische luchtweg- of longproblemen
 • Chronische hartpatiënten
 • Diabetes
 • Nierziekte
 • Lagere weerstand
 • HIV-infectie
 • Zeer ernstig overgewicht
 • Syndroom van Down

  Onder groep 2 vallen
  de volgende patiënten:

   

  • Orgaantransplantatie ondergaan
  • Beenmerg- of stamceltransplantatie ondergaan
  • Behandeling voor hematologische aandoening ondergaan
  • Behandeling voor kanker ondergaan
  • Dialyse ondergaan
  • Primaire immuundeficiëntie
  • Behandeling met immunosuppressiva ondergaan
  • Neurologische aandoening waardoor ademhaling gecompromitteerd is
    Heb je één van deze risico factoren of onderga je één van deze behandelingen? Praat erover met je zorgverlener.

    Lees meer op www.rivm.nl

     Klachten

     Welke klachten komen voor bij een virusinfectie?

      

     Tips & adviezen bij klachten

     Bekijk wat je zelf kunt doen bij klachten.