“Laten we vooral ons boerenverstand gebruiken dit griepseizoen. Als je grieperig of verkouden bent dan ga je niet bij je oma van 90 op bezoek.”

Bescherm jezelf en de mensen in je omgeving

Resultaten van de Nationale Winterfit Peiling in het najaar 2023 hebben laten zien dat de vaccinatiebereidheid onder kwetsbare mensen en ouderen hoog was. Alleen onder zorgpersoneel was de bereidheid bedroevend laag. “Veel mensen twijfelen in de zorg, dat merk ik ook in ons eigen ziekenhuis,” geeft Marjolijn aan. “Vaccinaties worden juist aangeboden aan het zorgpersoneel, zodat ze geen vehicle zijn voor kwetsbare mensen op de afdeling. Maar dat wordt een steeds lastigere boodschap in deze samenleving. Mensen doen het vaccineren vooral voor henzelf. Niet zozeer om de verspreiding te voorkomen. Maar mag je dat argument eigenlijk nog wel inbrengen: je doet het niet alleen voor jezelf, maar ook voor de mensen om je heen?”

Daar ligt dan ook een belangrijke taak voor de overheid vindt Marjolijn. “Door campagnes te organiseren, zodat mensen bewust worden en de juiste voorlichting krijgen over bescherming voor jezelf en de mensen in je omgeving.”

 

Testen alleen bij ziekenhuisopname

Uit de Nationale Winterfit Peiling blijkt ook dat oudere mensen bereid zijn om te testen. “Dat vooral ouderen aangeven zich te testen bij klachten van een luchtweginfectie verbaast mij niet,” legt Marjolijn uit. “Ouderen zijn plichtsgetrouw en hebben de afgelopen jaren geleerd: bij klachten test je jezelf. “Maar zolang iemand niet hoeft te worden opgenomen in een ziekenhuis, is testen niet nodig. Testen kost veel geld en wat doe je met de uitslag? Testen heeft alleen toegevoegde waarde wanneer iemand moet worden opgenomen in het ziekenhuis of in een instelling om het beleid en behandelplan voor de individuele patiënt te bepalen. Voor al die anderen is het thuis uitzieken. Niet op bezoek gaan bij kwetsbare mensen en je aan de maatregelen houden. Daarin moeten we vooral ons boerenverstand blijven gebruiken.”

 

En het komende najaar?

Hoe de toekomst eruit gaat zien is nog onduidelijk. Er is ondertussen immuniteit opgebouwd tegen bestaande virussen, maar doordat er steeds nieuwe mutaties ontstaan van de respiratoire luchtwegvirussen, is er veel onduidelijkheid wat de toekomst gaat brengen. “Ik verwacht dat er nog wel een coronapiek gaat komen in het griepseizoen, maar of dat leidt tot ziekenhuisopnames en IC toestanden zoals we in de coronatijd gewend waren, dat verwacht ik niet meer. Toch kunnen we pas in april zeggen in hoeverre de vaccinaties en opgebouwde immuniteit hebben geholpen,” legt Marjolijn uit.

Marjolijn Wegdam-Blans
arts-microbioloog, Radboudumc

Karel Bos

huisarts, huisartsopleider

“COVID is de katalysator voor het vergroten van het bewustzijn van de relatie tussen leefstijl en gezondheid”

 

 

Leonard Hofstra

cardioloog bij Cardiologie Centrum Nederland

“Gezonde leefstijl en vaccineren zijn dé belangrijkste factoren tegen het krijgen van een ernstige luchtweginfectie”

 

 

Susanne Huijts

longarts Maxima Medisch Centrum

“Door te vaccineren op twee locaties, verlies je mensen. Hier is nog ruimte ter verbetering.”