“Door te vaccineren op twee locaties, verlies je mensen. Hier is nog ruimte ter verbetering.”

De resultaten van de Winterfit Peiling in het afgelopen najaar laten zien dat Nederlanders niet goed weten of ze een risico lopen bij een mogelijke luchtweginfectie. Dit baart Longarts Susanne Huijts zorgen. “Het merendeel van mijn patiëntenpopulatie is wel goed op de hoogte, maar mensen met meerdere comorbiditeiten (zonder longziekte) weten onvoldoende wat de ernst en omvang is van de risico’s die ze lopen bij een luchtweginfectie. Daar moeten we onze patiënten beter over informeren,” geeft Susanne Huijts aan.

Daar kan volgens Susanne een belangrijke rol voor de zorgmedewerkers liggen, maar hoe kijken zorgmedewerkers daar zelf naar?

 

Zorgmedewerkers kritisch over vaccineren

Uit diezelfde Winterfit Peiling komt naar voren dat zorgmedewerkers de risico’s van een luchtweginfectie minder ernstig inschatten. “In het ziekenhuis waar ik nu werk zien we ook dat het verplegend personeel over het algemeen weinig gehoor geeft aan de oproep om zich te laten vaccineren. Landelijk ligt de vaccinatiegraad rond de 28% en in ons ziekenhuis is dit niet anders..”

 

Maak vaccineren bespreekbaar en zorg voor goede logistiek

Ook voor de medisch specialisten is er een belangrijke taak. Vaccineren wordt namelijk niet standaard besproken tijdens een consult. Met name specialisten die patiënten zien met een hoog risico, zoals hart- en vaatziekten of diabetes patiënten. Susanne vertelt, “soms komt vaccineren ter sprake, maar niet bij iedere patiënt. Bij mensen die al veel luchtweginfecties hebben gehad adviseer ik wel altijd de griepprik en coronaprik te halen.”

“Naast het bespreekbaar maken van vaccineren tijdens een consult met de patiënt, blijft het lastig voor patiënten dat zij twee aparte afspraken moeten inplannen voor de COVID-vaccinatie en de griepvaccinatie en naar verschillende locaties moeten gaan.  Als je het hebt over het vergroten van de opkomst, en de vaccinatie dekkingsgraad, dan kan dat nog geoptimaliseerd worden. Influenza gaat al jaren gestroomlijnd via de huisarts, en de coronaprik loopt via de GGD. Mensen moeten dus twee afspraken maken, daar verlies je veel mensen mee. Het zou beter zijn als dit gecombineerd kon worden,” benadrukt Susanne.

In een aantal ziekenhuizen en gezondheidscentra in Nederland zijn afgelopen maanden pilots geweest waarbij twee en soms drie prikken tegelijk zijn gegeven op één locatie. De resultaten van deze pilots kunnen helpen bij toekomstige vaccinatierondes.

Susanne Huijts
longarts Maxima Medisch Centrum

Karel Bos

huisarts, huisartsopleider

“COVID is de katalysator voor het vergroten van het bewustzijn van de relatie tussen leefstijl en gezondheid”

 

 

Leonard Hofstra

cardioloog bij Cardiologie Centrum Nederland

“Gezonde leefstijl en vaccineren zijn dé belangrijkste factoren tegen het krijgen van een ernstige luchtweginfectie”

 

 

Marjolijn Wegdam-Blans

arts-microbioloog, Radboudumc

“Laten we vooral ons boerenverstand gebruiken dit griepseizoen. Als je grieperig of verkouden bent dan ga je niet bij je oma van 90 op bezoek.”